Boligfinansiering

Reklame: Finansiering av ny bolig er noe mange løser ved å gå direkte til sin vanlige bank. Lån til bolig er en låneform som bankene og finansselskapene gjerne vil ha i sin portefølje. Dermed er det konkurranse om de beste lånevilkår, og et boliglån kan fort bli mange tusen kroner for dyrt om man ikke orienterer seg i lånemarkedet.

Det er ikke nødvendigvis den samme banken som er billigst til enhver tid. Renten og øvrige betingelser på lån, og da spesielt boliglån, kan variere fra uke til uke. Finansnæringen består av mange aktører. Vi som står bak denne nettsiden har et ønske om å presentere de beste. Ved å be om tilbud på boliglån via denne nettsiden kan du ha mulighet til å få vurdert din henvendelse fra flere banker og långivere. Her kan du søke


Litt å tenke på?

Reklame: Når du har bestemt deg for å kjøpe bolig er det lurt og tryggest å søke om finansieringen før du legger inn bud. Etter gitte forutsetninger kan du få et tilsagn som kan benyttes som finansieringsbevis når megleren skal notere ditt bud. Før du kommer så langt er det fordelaktig for deg selv å sette opp et budsjett som viser hvor mye penger du har disponibelt hver mnd. til å nedbetale på huslånet. Er du førstegangskjøper er det fort gjort å glemme å ta med kostnader til forsikring, kabelTV, eventuelle fellesutgifter, vedlikehold, kommunale avgifter og annet. Kanskje vil strømforbruket bli høyere i din nye bolig enn det du er vant med fra før? I dag har vi blant annet et lavt rentenivå og det er direkte smart å ta noe høyde for at renten senere kan gå opp igjen.

Når du er innflyttet og skal ta i bruk din nye bolig vil det fort vise seg at du kanskje ikke har tenkt på at du må ha en del nye møbler, hagemøbler, motorklipper og snøfreser, eller ønsker å gjøre noen forandringer. Noe som fort kan koste mer enn man har. Da er det selvsagt enkelt å søke et forbrukslån, og det er ok om man har inntekter nok til å dekke de nye månedsutgiftene.

Desto mer man tar med i beregningen før man bestemmer seg for prisklasse på den nye boligen, jo enklere blir tilværelsen når man er vel innflyttet etter kjøpet.  Klikk her

Annonse: Trenger du ekstra penger underveis som du ikke får med deg i boliglånet, f.eks til oppussing/møbler kan du se på (Eff.rente 15,8 %, 65.000. o/5 år, etb.geb. 950, Tot: 92.354 kr.) Forbrukslaan.no som kan tilby lån uten sikkerhet opptil 500.000.


Boliglån, lån til kjøp av bolig

noklerBoligfinansiering i forbindelse med kjøp av hus, leilighet og hytte kan søkes som annuitetslån eller serielån, og med fast eller flytende rente. For noen kan det være aktuelt med fullfinansiering og da trenger man en bank som er behjelpelig med å finne gode løsninger.
Reklame: På Boliglan.no kan man finansiere kjøp av enebolig, rekkehus, leilighet, fritidseiendom eller tomt. Lånet kan benyttes til kjøp av selveid bolig eller i borettslag. Et boliglån er en del av din hverdag som boligeier. Ved å benytte deg av rett bank kan du få tilbud om det lånet som passer best for deg. Her kan du søke

Rentebetingelser vil variere i takt med markedet og vil også avhenge av belåningsgrad på panteobjektet, samt søkers økonomi og hva slags bolig det skal taes pant i.  For å få et endelig tilsagn er banken avhengig av å få takst eller verdibekreftelse på panteobjektet, samt flere detaljer om din økonomi. Eiendomsmegleren kan i de fleste tilfeller gi en verdiansettelse dersom det ikke foreligger takst. Forøvrig vil vi fraråde å gi bud på bolig/eiendom uten takst og/eller tilstandsrapport.


Refinansiering - flytte lån

Refinansiering kan forsåvidt bety at man samler sammen flere lån til ett, eller at man flytter boliglånet fra nåværende bank/långiver til en annen bank. Årsaken til at man refinansierer kan være så mangt. Behov for mer kapital til oppussing, ekstra penger til ny bil eller utvidelse av boligen. Noen utvider boliglånet sitt for å investere pengene i aksjer og aksjefond, noen for å samle mange smålån og kreditter. Og noen kun for å få lavere renter og kostnader på sitt boliglån.

Ofte vil en ny takst på eiendommen gi rom for mer belåning med pant i boligen. Ovennevnte eksempler på hva frigitt kapital kan benyttes til får holde i denne omgang. Men like viktig er at en høyere verdi på boligen kan gi lavere rente på lånet. Sist man ordnet med boliglånet var det kanskje et lån innenfor 75% av daværende verdi. Noen års nedbetaling og høyere boligverdi medfører at dagens lån kanskje er under 50% av takst. Det kan bli sparte rentekostnader av slikt. Eller en ny bil 🙂

Vel, uansett hvorfor man ønsker å få vurdert en refinansiering så vil sikkert noen av bankene sikkert komme med et tilbud. Vi er overbevist om at det kan være penger spart.

Klikk her for å søke/eventuelt mer info


Refinansiering av mindre beløp

Reklame: Eks. på eff.rente 15,8 %, 65.000. o/5 år, etb.geb. 950, Tot: 92.354 kr.
For mange vil det etter hvert oppstå et ønske om å refinansiere smålån og kreditter som kjøpekort og kredittkort. Er beløpene totalt sett innenfor rammen av 500.000 kroner kan det være mulig å slå disse sammen til ett lån uten sikkerhet. Da er det beste råd vi kan gi at man sjekker på Flexilån og alle tilbud om refinansiering uten sikkerhet.
Tips! Mange bruker Flexilån når man pusser opp og/eller gjør forandringer i boligen. Når man er ferdig kan man refinansiere og legge det inn i boliglånet.


Ord & uttrykk

Det er mange ord og uttrykk relatert til boligfinansiering. Derfor her vi laget en enkel oversikt du finner her (klikk).